Humanitaire hulp in de regio

De situatie in het Midden Oosten is in toenemende mate bedreigend. In buurlanden van Israël zijn burgeroorlogen. Magen David Adom heeft in het noorden van Israël in 2015 en 2016 al honderden Syrische vluchtelingen spoedeisende medische hulp geboden en de verwachting is dat dit zal doorgaan. Dit geldt ook voor dergelijke rampen in Israël zelf zoals de bosbranden bij Zichron Ya’acov in november 2016. Uw hulp is onmisbaar om deze humanitaire hulp te kunnen geven.

First responders bij noodsituaties

In Israël vinden helaas regelmatig terroristische aanslagen plaats, waardoor burgers slachtoffer worden en dringend hulp nodig hebben. Medewerkers en vrijwilligers van MDA zijn snel ter plekke om dan levens te redden.

Dit komt mede door de methode van MDA om de Israëlische bevolking te betrekken in het nood-response-systeem. Hiervoor levert MDA medische apparatuur aan getrainde vrijwilligers die dienst doen op standby-basis. Ze volgen hun normale dagelijkse routine en kunnen via een speciale applicatie opgeroepen worden wanneer er een noodsituatie in hun directe omgeving is. Daarnaast kan iedereen met een medische basisopleiding kan een ?First Responder?? worden. Zij staan bij MDA in het systeem en krijgen net als de ambulances en andere hulpverleners/diensten een signaal bij een noodsituatie zoals een terroristische aanslag. Zo kan de response-tijd aanzienlijk verkort worden en is er snel hulp ter plaatse.

Vooral vanuit de aanhoudende dreiging van terroristische aanslagen wereldwijd wordt er vanuit Europa momenteel met interesse gekeken naar dit systeem.

Rampen in het buitenland

MDA hulpverleners helpen ook bij rampen in het buitenland, zoals de aardbevingen in Nepal en Haïti en overstromingen op de Filipijnen.

foto mda in nepal