MDA is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer
RSIN: 814787630

MDA Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat uw giften en schenkingen u een belastingvoordeel bieden bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting:

  1. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar en bieden u het maximale belastingvoordeel (meer weten over periodiek schenken? Klik dan hier).
  2. Andere giften/schenkingen/donaties zijn uiteraard ook belastingaftrekbaar, maar alleen dat deel van uw totaalbedrag aan giften voor ANBI-instellingen wat boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen komt (met een maximum van 10% van het verzamelinkomen).
  3. Over erfenissen (legaten en erfstellingen) hoeft Magen David Adom Nederland geen erfbelasting te betalen; alles wat u aan ons nalaat, komt dus volledig bij Magen David Adom terecht.

Wilt u meer informatie over welke vorm van doneren u het meeste belastingvoordeel biedt? Neem dan contact met ons op via info@mda-nederland.nl.

 

 

 

 

 

Het RSIN-nummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) van Magen David Adom Nederland is: 814787630. Dit nummer heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI

U kunt zelf eenvoudig controleren of een instelling is aangewezen als ANBI. Onderstaande button verwijst u naar de website van de belastingdienst. Vul daar de naam in van de instelling. In dit geval MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND. Dit veld is niet hoofdlettergevoelig. U kunt ook alleen op vestigingsplaats zoeken. In het geval van MDA-Nederland is dat Amstelveen.

Donatie van de belasting aftrekken

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om een gift jaarlijks op te voeren bij uw belastingaangifte, dient u het formulier van de belastingdienst  in duplo verder in te vullen en te ondertekenen. U stuurt de twee formulieren op aan Postbus 937, 1180 AX, Amstelveen. Na ondertekening door de penningmeester van Magen David Adom ontvangt u een formulier terug. Het andere formulier is voor de administratie van Magen David Adom.