Het ambulance jeugdvrijwilligersprogramma

Magen David Adom biedt in Israël jongeren (18 tot 25 jaar) van buiten Israël de kans 7 weken stage te lopen op een ambulance. Het programma is vernoemd naar de MDA-vrijwilliger en initiatiefnemer Yochai Porat (z??l). Dit programma geeft jongeren een kans om de Israëlische samenleving van heel dichtbij mee te maken en te leren kennen. Daarnaast worden vriendschappen met vrijwilligers van over de hele wereld en met ambulance personeel zelf gesloten.

Het programma bestaat uit twee delen:

  1. Het eerste deel is een intensieve Eerste Hulp cursus van 10 dagen. Deze wordt afgesloten met een examen. De cursus wordt in het Engels gegeven en is voor iedereen verplicht. Ook voor vrijwilligers met een Eerste Hulp diploma.
  2. Het tweede deel is het daadwerkelijk meewerken op een ambulance. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat deze voor tenminste een periode van 5 weken fulltime diensten werkt. De vrijwilliger loopt met een gediplomeerde ambulance-verpleegkundige mee en volgt volledig diens instructies.

mda-jeugdvrijwilligers

Huisvesting
De huisvesting vindt plaats in verschillende steden zoals Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa, Ramat Gan, Ashdod en Beit Shemesh. Dit is afhankelijk van de locatie waar de jeugdvrijwilliger zijn/haar tijd op de ambulance zal doorbrengen. Vaak zijn het studentenhuizen/appartementen van de Israel Experience. Dat betekent dat er ook vrijwilligers wonen die aan andere programma’s mee doen van de Israel Experience. Op sommige locaties wordt er een slaapkamer gedeeld met 1 of 2 andere vrijwilligers en op andere locaties heeft iedere jeugdvrijwilliger een eigen slaapkamer. De badkamer en keuken worden vrijwel altijd gedeeld. Vaak zijn er per stad (bv. in Tel Aviv en Jeruzalem) meerdere posten, waardoor de reistijd afhankelijk is van de post waar de jeugdvrijwilliger die dag dienst heeft.

Voorwaarden
Vanwege de intensiteit van het programma is het niet voor iedereen geschikt. Er wordt een uitgebreide screening en intake gedaan, zowel in Nederland als in Israël. Een hepatitis B vaccinatie is verplicht. Dit vaccinatieproces duurt circa 6 maanden vanwege het opbouwen van voldoende antistoffen.

MDA Nederland vergoedt de cursus en de huisvesting van vrijwilligers tijdens het verblijf. We verwachten daarvoor:
– (vooraf) bijeenbrengen van ?? 500, aan sponsorgelden
– in Israël)100% inzet
– (daarna) een jaarlijkse donatie (bedrag is vrij)
– (daarna) een stukje over de ervaringen te schrijven wat geplaatst zal worden in de MDA-nieuwsbrief en/of op de site van MDA-Nederland
– (daarna) 1 tot 2 keer per jaar deel te nemen aan een promotieactiviteit, zoals lezingen bij huiskamerbijeenkomsten, hogeschool of universiteit of aanwezig zijn op beurs of Jom Ha voetbal.

Heb je interesse, klik dan hier voor een inschrijfformulier en/of neem contact op met Bennita Blocq via bennita@mda-nederland.nl. Zij maakt dan graag een afspraak om je motivatie nader te bespreken.

Ervaringen van jeugdvrijwilligers zijn hier te lezen.